logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Luskoviny: zhodnocení pěstitelského ročníku 2018

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Vás zve na odborný seminář Luskoviny: zhodnocení pěstitelského ročníku 2018, který se koná v úterý 27. listopadu 2018 v Topolanech u Olomouce, Nedbalova 38, 779 00 Olomouc – Topolany (http://moravsky-grunt.cz/)

...

Program (27. 11. 2018)

09.00–09.30 Prezence

09.30–09.45 Přivítání hostů
Ing. Jan Prášil (předseda APZL)

09.45–10.05 Zhodnocení pěstitelského ročníku, aktuální situace v SZP
Ing. Radmila Dostálová (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)

10.05–10.25 Výsledky SDO
Ing. Tomáš Mezlík (ÚKZÚZ)

10.25–10.45 Sója luštinatá – výsledky pěstování a využití
Roman Koutek (soukromý zemědělec)

10.45–11.05 Možnosti využití luskovin pro krmení hospodářských zvířat
Ing. Richard Krobot (ADW FEED, a.s.)

11.05–11.25 Tradiční a netradiční zpracování luštěnin
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D. (LF OU)

11.25–12.00 Možnosti ochrany luskovin nabídka osiv
(zástupci firem)

Diskuse

Oběd

Zasedání představenstva APZL

Ing. Miroslav Houba, CSc.

Prohlídka města Olomouc s průvodcem

Další informace poskytuje a nahlášení Vaší účasti/ neúčasti do 20. listopadu 2018 přijímá odborný garant semináře Ing. Radmila Dostálová APZL, z.s.
Zemědělská 16 787 01  ŠUMPERK
tel.: +420 583 382 302
Mobil: +420 721 095 653
dostalova@agritec.cz

Pozvánka v PDF: Luskoviny – zhodnocení pěstitelského ročníku 2018.

Vydání knihy Luskoviny: charakteristika, pěstování, využití (ProfiPress, 2018)

Odborná populárně napsaná publikace přibližuje všechny u nás dostupné a pěstované luskoviny s relativně podrobnými údaji o historii, botanické charakteristice, pěstování a agrotechnice, ochraně rostlin, šlechtění, množení a využití, včetně dalších údajů a bohatých ilustrací. Nejedná se o vědeckou knihu, ale přístupnou publikaci určenou studentům, praktickým pěstitelům včetně zahrádkářů i spotřebitelské veřejnosti (v příloze je i několik kuchařských předpisů).

Citace knihy:
HOUBA, Miroslav a DOSTÁLOVÁ, Radmila. Luskoviny: charakteristika, pěstování, využití. První vydání. Praha: Profi Press s.r.o., 2018. 94 stran. ISBN 978-80-86726-85-4.

Polní den sóji v Moravskoslezském kraji

Regionální agrární komora Ostravsko
Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s.
Donau Soja Verein, Vídeň
Ing. Petr Klečka, Bartošovice
Prograin ZIA, s. r. o.

si Vás dovolují pozvat na
tradiční polní den sóji
v Moravskoslezském kraji.

Polní den se koná ve středu 12. září 2018 od 8.30 hod. v sále zámku v Bartošovicích a na demonstračním pozemku podniku Ing. Petra Klečky v Bartošovicích.

Pozvánka na Polní den sóji Bartošovice 2018.

Sója v Polabí

Progarin Zia, s.r.o. ve spolupráci se Stakem Přítoky 11 pořádají
polní den
„Sója v Polabí“.

Polní den se koná 5. září 2018 od 9 hodin v provozních prostorách Statku Přítoky 11, 284 01 Kutná Hora.

Pozvánka na polní den Přítoky 2018

NEČEKANÁ ZTRÁTA

Počátkem července 2016 zemřel hlavní zakladatel APZL a od počátku její předseda Ing. Miroslav Hochman.

Odešel ve věku 60 let po krátké těžké nemoci a nečekaně tak zasáhl do naší organizace. Jeho ztrátu pocítí nejen naše asociace, ale také firma Agritec, kterou od počátku vedl jako ředitel.

Miroslav Hochman byl členem několika dalších sdružení, vědeckých rad, byl velmi aktivní v řadě oborů zemědělství – semenářství, šlechtění výzkum, publikační činnost atd.

Čest jeho památce!

ZMĚNY V APZL

Ing. Miroslav Hochman, který APZL předsedal od počátku vzniku do konce svého nečekaného ukončení života v r. 2016, stihl zajistit přípravu a projednání změn v souladu s novým občanským zákoníkem.
Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě došlo ke změně názvu našeho sdružení
na Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z.s. (= zapsaný spolek), zkratka APZL z.s.

V souvislosti s tím pak byla provedena se souhlasem Valné hromady dílčí úprava stanov a došlo k několika personálním úpravám a doplňkům (viz dále).

AKTIVITY APZL

APZL se orientovala už tradičně do dvou hlavních oblastí  – propagační a osvětové činnosti a organizování pokusů pro SDO (Seznam doporučených odrůd).

K významné činnosti patří zejména odborné tematické semináře pro pěstitelskou praxi. V březnu to jsou jarní semináře konané střídavě v Kočí u Chrudimi a v Jaroměřicích nad Rokytnou, v červnu polní den a seminář v Šumperku a koncem listopadu nebo počátkem prosince na zvolených a dobře dostupných místech v ČR.

Pro pěstitele sóji jsou konány obvykle počátkem září dva polní dny - a semináře v Přítokách u Kutné Hory a v Ostravě. Účast na všech těchto akcích se pohybuje v počtech okolo 50 až 70 lidí. Pro členy APZL jsou akce bezplatné.

APZL se zúčastňuje také zemědělských výstav a polních dnů pro širokou zemědělskou veřejnost; každoročně jsou to mj. Polní dny v Nabočanech u Chrudimi. Několikrát byly také uspořádány polní dny a semináře pro pěstitele zahradního hrachu ve Smržicích. S činností se lze seznámit v rámci akcí Agritec mj. na výstavách Techagro, Země živitelka aj.

Z činnosti publikační bylo nejvýznamnější vydání odborné publikace LUSKOVINY - pěstování a užití (nakladatelství Kurent, 2009).

V r. 2014 byla vydána další publikace s názvem LUŠTĚNINY a luskové zeleniny ve výživě lidí - Kuchařka..

Metodiky pro pěstitelskou praxi byly po dvou před tím vydaných (2007) pro hrách a bob, rozšířeny o další tři a to lupiny a sóju (2010-2011) a Pěstování luskovino-obilních směsek (2013).

Všechny uváděné publikace jsou na vyžádání k dispozici v sídle asociace, metodiky jsou zasílány zdarma.

APZL vydává od r. 2005 občasník Zprávy APZL. Od roku 2010 jsou dávány na webové stránky v plném znění. Pro zájemce jsou v tištěné podobě nadále k dispozici na vyžádání v sídle asociace.

Pravidelné rubriky a články na téma luskoviny jsou zařazovány v časopisu Agromanuál a příležitostně a aktuálně podle potřeby v Zemědělci a časopisech Farmář a Úroda. Podrobnější přehled je doplňován na stránkách asociace v oddílu „Publikace“

SDO

Pokusy jsou v součinnosti s ÚKZÚZ vedeny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a na několika privátních zkušebnách, při dodržování oficiálních jednotných metodik. Daná činnost prováděná podle principů a ustanovení zákona o oběhu osiva a sadby se u luskovin týká odrůd hrachu a sóji. Přehledy a potřebné údaje jsou podrobně rozvedeny a uváděny na webových stránkách ÚKZÚZ ( www.ukzuz.cz) a APZL – viz oddíl SDO.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

K polovině roku 2016 je registrováno 45 členů.
Složení  7členného představenstva po mimořádné valné hromadě konané 14. 7. 2016:

předseda: Ing. Jan Prášil
tajemník: Ing. Miroslav Houba, CSc.
členové: Ing. Radmila Dostálová, Ing. Antonín Tomšíček, Ing. Vít Procházka, Ing. Jan Šťastný, Ph.D., Ing. Tomáš Nechvíle

ČINNOST v r. 2017

Je počítáno s obdobnou činností jako v letech 2015 a 2016, tj. 5 seminářů,
účast na 2 výstavách, publikování 10–15 příspěvků v odborném tisku,
3 čísla občasníku Zprávy APZL z.s., vedení a vyhodnocování pokusů pro SDO v součinnosti ÚKZÚZ

Inf. Ing. Miroslav Houba, CSc.