logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

AKTIVITY APZL

APZL se orientovala už tradičně do dvou hlavních oblastí  – propagační a osvětové činnosti a organizování pokusů pro SDO (Seznam doporučených odrůd).

K významné činnosti patří zejména odborné tematické semináře pro pěstitelskou praxi. V březnu to jsou jarní semináře konané střídavě v Kočí u Chrudimi a v Jaroměřicích nad Rokytnou, v červnu polní den a seminář v Šumperku a koncem listopadu nebo počátkem prosince na zvolených a dobře dostupných místech v ČR.

Pro pěstitele sóji jsou konány obvykle počátkem září dva polní dny - a semináře v Přítokách u Kutné Hory a v Ostravě. Účast na všech těchto akcích se pohybuje v počtech okolo 50 až 70 lidí. Pro členy APZL jsou akce bezplatné.

APZL se zúčastňuje také zemědělských výstav a polních dnů pro širokou zemědělskou veřejnost; každoročně jsou to mj. Polní dny v Nabočanech u Chrudimi. Několikrát byly také uspořádány polní dny a semináře pro pěstitele zahradního hrachu ve Smržicích. S činností se lze seznámit v rámci akcí Agritec mj. na výstavách Techagro, Země živitelka aj.

Z činnosti publikační bylo nejvýznamnější vydání odborné publikace LUSKOVINY - pěstování a užití (nakladatelství Kurent, 2009).

V r. 2014 byla vydána další publikace s názvem LUŠTĚNINY a luskové zeleniny ve výživě lidí - Kuchařka..

Metodiky pro pěstitelskou praxi byly po dvou před tím vydaných (2007) pro hrách a bob, rozšířeny o další tři a to lupiny a sóju (2010-2011) a Pěstování luskovino-obilních směsek (2013).

Všechny uváděné publikace jsou na vyžádání k dispozici v sídle asociace, metodiky jsou zasílány zdarma.

APZL vydává od r. 2005 občasník Zprávy APZL. Od roku 2010 jsou dávány na webové stránky v plném znění. Pro zájemce jsou v tištěné podobě nadále k dispozici na vyžádání v sídle asociace.

Pravidelné rubriky a články na téma luskoviny jsou zařazovány v časopisu Agromanuál a příležitostně a aktuálně podle potřeby v Zemědělci a časopisech Farmář a Úroda. Podrobnější přehled je doplňován na stránkách asociace v oddílu „Publikace“