logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Hlavní oblasti činnosti APZL

Hlavní oblasti činnosti APZL jsou propagační a osvětové působení dále uvedenými formami a organizování pokusů pro seznam doporučených odrůd (SDO) v součinnost s ÚKZÚZ. K tomu přistupují i jednání s vybranými institucemi (ministerstvo a další) ve prospěch podpory pěstování luskovin.

Činnost propagační a osvětová

a) Vydávání občasníku „Zprávy APZL“, obvykle s tematickou náplní. Od r. 2005 bylo vydáno 29 čísel, která jsou v tištěné podobě k dispozici všem členům i zájemcům a od r. 2010 uváděny elektronicky na webových stránkách APZL.

b) Bylo vydáno pět Metodik pro pěstitelskou praxi v součinnosti s ministerstvem a firmou AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Metodiky byly zpracovány pro hrách (2007), bob (2007), lupiny a sóji (2010) a luskovino-obilné směsky (2013).

c) Konání odborných seminářů od počátku v r. 2005, které jsou organizovány tradičně na jaře (Kočí u Chrudimi a Jaroměřice n. Rok.), v Šumperku (konec června), na podzim (konec listopadu na zvolených místech) se závěrečným hodnocením roku a vybranou aktuální tématikou. Od r. 2006 jsou konány semináře pro pěstitele sóji na statku v Přítokách u Kutné Hory, později i ve vybraných lokalitách u Ostravy. Semináře ve vegetačním období jsou vždy spojeny s tzv. polními dny (Šumperk, Přítoky, Ostravsko, Smržice) Celkem bylo od r. 2005 uskutečněno 84 seminářů s průměrnou účastí 50 až 80 osob. Pro členy APZL je účast na celodenních seminářích bezplatná.

d) APZL vydala už tři knižní publikace: v nakladatelství Kurent Luskoviny: pěstování a užití (2009) a Luštěniny a luskové zeleniny ve výživě – Kuchařka (2014) a v nakladatelství ProfiPress v r. 2018 Luskoviny.

e) Pravidelné rubriky a příležitostné články jsou publikovány v zemědělském tisku (Úroda, Agromanuál, Farmář, Zemědělec).

f) Propagační a edukační význam má i účast APZL na výstavách, kde je prezentace zpravidla v rámci expozice společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Podrobnější údaje jsou na webových stránkách www.apzl.cz v části Publikace.

Orientace činnosti.

1. informatika
2. propagace
3. zajišťování SDO (Seznam doporučených odrůd) v  součinnosti s  ÚKZÚZ. Od r. 2007 hrách polní, od r. 2008 také sója
4. kontakty a spolupráce s  resortními orgány a institucemi (ministerstvo, ÚKZÚZ, AK ČR, jiné svazy a sdružení, zahraniční kontakty)

Inf.  Ing.  Miroslav Houba, CSc., aktualizováno: říjen  2018