logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Příspěvkový řád

Směrnice ke stanovení příspěvků a způsob placení

1. Každý člen je povinen zaplatit řádný členský příspěvek nejpozději do 30. května běžného roku. Příspěvky se platí zpětně za předchozí rok. Příspěvky nových členů jsou uhrazovány do jednoho měsíce po vstupu do Asociace (APZL). Asociace může svým členům posílat k úhradě příspěvků složenky/faktury.

2. Příspěvky jsou zasílány bankovním převodem na účet Asociace.

3. Výše mimořádných příspěvků nebo poplatků za účast na vybraných akcích Asociace může být představenstvem a následně valnou hromadou upravována.
Tato skutečnost musí být oznamována v předstihu.
Mimořádné příspěvky a poplatky na akce APZL se nevztahují na členy APZL,

4. Výše příspěvků

4.1 Právnické osoby 1 000 Kč

4.2 Fyzické osoby 200 Kč

4.3 Ostatní členové (mimo výrobců a dohodou) 3 000 Kč

5. Příspěvkový řád ze dne 30. 11. 2005 se touto novelou ruší k datu 31. 12. 2009.


Projednáno v představenstvu APZL a schváleno valnou hromadou APZL dne: 2. 12. 2009

Předseda představenstva: Ing. Miroslav Hochman v.r.
Inf. Ing. Miroslav Houba, CSc., aktualizováno: říjen 2014