logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

10. února – Světový den luskovin

10. únor je Světovým dnem luštěnin od roku 2019. V návaznosti na úspěch Mezinárodního roku luštěnin (IYP) v roce 2016, který realizovala FAO, a s ohledem na potenciál luštěnin pro další naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Valné shromáždění OSN vyhlásilo 10. únor Světovým dnem luštěnin (WPD).

Tento svátek představuje jedinečnou příležitost ke zvýšení povědomí veřejnosti o luštěninách a zásadní roli, kterou hrají při transformaci na více efektivní, inkluzivní, odolné a udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy pro lepší produkci, lepší výživu, lepší životní prostředí a lepší život, které nikoho nenechají pozadu. S pomocí vlád, soukromého sektoru, členských a partnerských organizací, veřejnosti a mládeže se FAO snaží usnadnit dodržování tohoto mezinárodního dne a podpořit produkci a spotřebu luštěnin jako součást udržitelných potravinových systémů a zdravé výživy.