logo APZL
APZL Aktuality Činnost SDO Publikace Kontakt Odkazy

Rešerše: Luskoviny


Zpracoval: Jiří Čížek, 3. 2. 2010

Období: 2004 - 2010

Klíčová slova: luskoviny, luštěniny, sója, bob obecný, vikev, fazol, hrách, lupina, peluška, luskovino-obilní směsky, čočka

Vicia faba (bob obecný), Vicia villosa (vikev huňatá), Cicer arietinum (cizrna beraní), Phaseolus vulgaris (fazol), Lens culinaris (čočka kuchyňská), Pisum sativum (hrách setý – kuchyňský a peluška), Lupinus albus (lupina bílá, vlčí bob bílý), Lupinus angustifolius (lupina úzkolistá), Glycine max (soja luštinatá), Vicia pannonica (vikev panonská), Vicia sativa (vikev setá)

legume, legumes, leguminous plant, bean, pea, soya, soybean plant, vetch, common vetch, hairy tare, lupin, lupine

Hledáno v: Česká republika - Katalog Národní knihovny ČR, Katalog MU v Brně, Katalog ZPK, VUKROM,

Zahraničí: knihovny - přes JIB

časopisy: http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/lpla/latest

Články v časopisech (+ knihy): klíčové slovo luskoviny: VUKROM

Články v časopisech (převážně zahraniční zdroje) – klíčové slovo legumes: http://www.ingentaconnect.com/search

(Pro přesnější hledání je možno zadat jiné klíčové /hledané/ slovo.)

Výsledky hledání v katalozích knihoven v ČR:

ACKERMANN, M ... et al. Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům. I., Polní plodiny -- 1. vyd.. -- Praha : Česká společnost rostlinolékařská, 2008. -- 503 s. ISBN 978-80-02-02087-5 (brož.)

BAVEC, Franc,, BAVEC, Martina. Organic production and use of alternative crops. 1. vyd. Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, c2007. 241 s. : il. ; Books in soils, plants, and the environment ; 115. ISBN 978-1-57444-617-3 (hardcover).

BORUCKI, Wojciech. Strukturalne i metaboliczne adaptacje brodawek korzeniowych grochu do funkcjonowania w warunkach stresu abiotycznego. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. 140 s., [90] s. příl. : il. Rozprawy Naukowe i Monografie ; 313.
ISBN 83-7244-794-2 (brož.).

BRIGGS, Stephen. Organic cereal and pulse production : a complete guide. Ramsbury: The Crowood Press, 2008. 432 s. ISBN 978-1-86126-953-9.

Cereals, pulses, legumes and vegetable proteins. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission. -- 1st ed.. -- Rome : World Health Organization : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007. -- vi, 106 s.. -- (Codex Alimentarius, ISSN 0259-2916). ISBN 978-92-5-105842-8 (brož.) * volně na Google books

ČSN 46 1300-3 Luštěniny. Část 3, Čočka jedlá / [zpracovatel Miloslav Mezuliánik, Linda Pleštilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2008. -- 5 s.

ČSN 46 1300-5 Luštěniny. Část 5, Luštěniny krmné / [zpracovatel Miloslav Mezuliánik, Linda Pleštilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2008. -- 3 s.

ČSN ISO 2171 Obiloviny, luštěniny a výrobky z nich - Stanovení obsahu popela spalováním = Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration / [zpracovatel Miloslav Mezuliánik, Linda Pleštilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2008. -- 14 s.

DOSTÁLOVÁ, Radmila, ONDŘEJ, Michal & kol. Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi. . -- Šumperk : Agritec, 2008. -- [11] l. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-903868-1-5 (kroužková vazba)

Facing the challenge of soybean rust in South America. Edited by H. Kudo ... [et al.]. -- Tsukuba : Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 2008. -- iv, 108 s. : il., gr.. -- (JIRCAS working report, ISSN 1341-710X ; no. 58)

FAUVART, Maarten. Functional characterisation of the Rhizobium etli type III secretion system in the symbiotic interaction witht the common bean plant, Phaseolus vulgaris L. Fauvart. -- Leuven : Katholieke Universiteit, 2008. -- xii, 135 s. : il., gr.. -- (Dissertationes de agricultura) (Doctoraatsproeschrift aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de K. U. Leuven ; nr. 788)

GRIGA, Miroslav. Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům : redakčně upravená závěrečná zpráva projektu QF3072 NAZV. -- Šumperk : AGRITEC, [2008?]. -- 35 l. : il.

HORÁKOVÁ, Vladimíra. Seznam doporučených odrůd - pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, hrách polní. Vladimíra Horáková, František Beneš, Tomáš Mezlík. Přehled odrůd - oves setý bezpluchý, tritikale jarní, bob polní. František Beneš, Tomáš Mezlík. -- 1. vyd.. -- Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor odrůdového zkušebnictví, 2006. -- 225 s. : il. ; 21 cm. -- (Odrůdy ; 2006). ISBN 80-86548-77-5 (brož.) : neprodejné

HORÁKOVÁ, Vladimíra, DVOŘÁKOVÁ, Olga, MEZLÍK, Tomáš. Seznam doporučených odrůd : pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, hrách polní ; Přehled odrůd : oves setý bezpluchý, tritikale jarní, lupina bílá, lupina úzkolistá. 1. vyd. Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad, 2009. 214 s. : il. ISBN 978-80-7401-016-3 (brož.).

HOSNEDL, Václav. Luskoviny : inovace a trendy v pěstování, ve využití produkce a ve šlechtění luskovin. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008.
12 s. : tab. ISBN 978-80-7271-190-1 (brož.).

Hrách : metodiky pro pěstitelskou praxi. -- 1. vyd.. -- Praha : Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Asociací pěstitelů a zpracovatelů luskovin, 2007. -- 28 s. : barev. il. ; 30 cm
ISBN 978-80-7084-666-7 (Ministerstvo zemědělství ČR : brož.)

HUGHES, J. -- LUMPKIN, T. A. Acta Horticulturae. Leuven: ISHS, 2007. 623 s. ISBN 978-90-6605-580-3.

HÝBL, Miroslav. Možnosti perspektivního využití bobu v trvale udržitelném zemědělství : redakčně upravená závěrečná zpráva 2004-2007 : číslo projektu QF4058. -- Šumperk : AGRITEC, [2008?]. -- 63 s. : tab.

KAHNT, Günter. Leguminosen im konventionellen und ökologischen Landbau. -- Frankfurt am Main : DLG-Verl., 2008. -- 151 s. : il., graf., tab. ISBN 978-3-7690-0699-5.
ISBN 3-7690-0699-2

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2005. 5. vyd. České Budějovice: Kurent, 2005. 176 s.

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2006. 6. vyd. České Budějovice: Kurent, 2006. 176 s.

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2007. 7. vyd. České Budějovice: Kurent, 2007. 200 s.

KAZDA, Jan ... [et al.]. Stanovisko k pesticidům : řepka, slunečnice, sója a hořčice 2006. autoři fotografií P. Baranyk, J. Kazda, B. Málek. -- Praha : Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2006. -- 64 s. : il., tabulky

KONVALINA, Petr … [et al.]. Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. 1. vyd. V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2007. 118 s. : il. (některé barev.) ; ISBN 978-80-7394-031-7 (brož.).

Legumes of the Word. Edited by Gwilym Lewis...[et al.]. -- Richmond : Royal Botanic Gardens, Kew, 2005. -- xiv, 577 s. : il. (některé barev.), tab., grafy, schémata ; 30 cm. -- (Plants, people, possibilities). ISBN 978-1-900347-80-8 ISBN 1-900347-80-6 (chyb.)

Luskoviny : situační a výhledová zpráva. 2006, březen. Odpovědný redaktor Jan Adamec. -- Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2006. -- 30 s. ISBN 80-74-507-4 (brož.) (chyb.) :
Kč 99.00. ISSN 1211-7692

Luskoviny : situační a výhledová zpráva. Květen 2007. -- Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, [2007]. -- 28 s. ISBN 978-80-7084-609-4 (brož.)

Luskoviny : situační a výhledová zpráva. Prosinec 2004. Odpovědný odborný redaktor Jan Adamec. -- Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, [2005]. -- 28 s. : tabulky.
ISBN 80-7084-212-1

Luskoviny, kmín. Red. Martin Bašta, Petr Štěpánek. -- 1. vyd.. -- České Budějovice : Kurent, 2004. -- 27 s. : il., tab.. -- (Agromanuál ; 2004/3)

LVONČÍK, S. Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v České republice v luskovinách : rok 2007. Praha: Státní rostlinolékařská správa, 2008. 94 s.

PACYNA, Svea G. M. Bedeutung des Schwefels für den Ferredoxin- und Leghämoglobin-Gehalt sowie Energieversorgung in N2-fixierenden Leguminosen : Inaugural-Dissertation.
1. vyd. Bonn : Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2005. 174 s. : obr., tab., gr., res angl. Bonner agrikulturchemische Reihe ; Bd. 22. ISBN 3-937941-03-7.

Perspektivy sóji v ČR = Perspectives of soya in the Czech Republic : Sója 2005 : sborník z konference s mezinárodní účastí, 17.2.2005. Pořadatelé konference: Katedra rostlinné výroby, firma Orin a Česká zemědělská společnost na ČZU v Praze. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005. -- 73 s. : il. ; 30 cm. -- (Agricultura - scientia - prosperitas). ISBN 80-213-1288-2 (brož.)

PONÍŽIL, Antonín. Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářslká zvířata : redakčně upravená závěrečná zpráva : číslo projektu QF3070. -- Šumperk : AGRITEC, [2008?]. -- 199 s. : il.

POSPIŠIL, Richard, CANDRÁKOVÁ, Eva. Strukoviny. Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, 2004. 85 s. : il. Agroservis. ISBN 80-89088-39-2 (brož.).

PRUGAR, Jaroslav a kol..Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV, 2008. 327 s., [13] s. barev. obr. příl. : il. ; ISBN 978-80-86576-28-2 (váz.).

Přehledy odrůd : luskoviny. -- 1. vyd.. -- Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2004- . ISBN 80-86548-49-X (2004 ; brož) : neprodejné

PYPERS, Pieter. Isotopic approaches to characterize P availability and P acquisition by maize and legumes in highly weathered soils. Leuven : Katholieke Universiteit, 2006. 147 s. : tab., il., gr. Dissertationes de agricultura.

RANGEL Beccera, ANDRÉS Felipe. Short- and medium-term effects of aluminium toxocity and resistance in common bean (Phaselous vulgaris L.) : ... zur Erlangung des Grades eines Doktors der Gartenbauwissenschaften - Dr. rer. hort. - genehmigte Dissertation. -- [Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität], 2007. -- viii, 119 s. : il.

SEIDENGLANZ, Marek. Výzkum a inovace metod integrované ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti vybraným hmyzím škůdcům : závěrečná (redakčně upravená) zpráva projektu 1B44008. -- [Šumperk : AGRITEC, 2008?]. -- 1 sv. il.

Strategie wykorzystania roślin strączkowych. Polskie Towarzystwo Lubinowe et al. ; Wojciech Święcicki- redaktor naczelny. -- Wyd.1. -- Warszawa : Polska akademia nauk, Wydział nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 2007. -- 521 s. : il., gr.. -- (Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, ISSN 0084-5477 ; Zeszyt 522)

SUCHÝ, Pavel, STRAKOVÁ, Eva. Využití lupiny ve výživě drůbeže : metodika. -- Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2007. -- 46 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-7403-004-8 (brož.)

ŠNOBL, Josef, PULKRÁBEK, Josef. Základy rostlinné produkce. 2. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005. 172 s. : il. ISBN 80-213-1340-4.

ŠTRANC, Přemysl, ŠTRANC, Jaroslav, ŠTRANC, Daniel. Novinky v pěstování sóji a lupiny v ČR. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008. 12 s. : gr. ISBN 978-80-7271-192-5 (brož.).

VAVREČKA, J. ZEMAN, L. Využití krmných luskovin pro rostoucí prasata. Disertační práce. Mendelu Brno, 2008. 106 s.

VIJAYALAKSHIMI, P … [et al]. Enhanced bioavailability of iron from mungbeans and its effects on health of schoolchildren. -- 1. vyd.. -- Shanhua : Asian vegetable research and development center, 2003. -- 32 s. : tab., gr.. -- (AVRDC technical bulletin ; No. 30)
ISBN 92-9058-128-X

VOLEK, Zdeněk. Využití lupiny bílé (Lupinus albus, odrůda Amiga) ve výkrmu brojlerových králíků : certifikovaná metodika. -- Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2009. -- 14 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7403-033-8 (brož.)

Využití lupiny ve výživě prasat : metodika. Zdeněk Zralý ... [et al.]. -- Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. -- 19, [10] s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7403-005-5 (brož.)

Využití lupiny ve výživě skotu : metodika. Petr Homolka ... [et al.]. -- Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. -- 25 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7403-006-2 (brož.)

ZEHNÁLEK, Petr. Seznam doporučených odrůd - řepka olejka. Přehled odrůd - hořčice bílá, hořčice sareptská, mák setý, len olejný, sója luštinatá a kmín kořenný. Petr Zehnálek, Josef Holubář, Tomáš Mezlík. -- 1. vyd.. -- Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor odrůdového zkušebnictví, 2006. -- 127 s. : il. ; 21 cm. -- (Odrůdy ; 2006)
ISBN 80-86548-75-9 (brož.) : neprodejné

Zahraniční knihovny: klíčové slovo - legumes

ALBALA, Ken. Beans : a history. Oxford [u.a.] : Berg, 2007. XV, 261 s. ISBN: 1845204301 (cloth) 9781845204303

Ascochyta blights of grain legumes : [the first international workshop on Ascochyta blight entitled "Ascochyta 2006" was organized and conducted at Le Tronchet, France during the week of 2-6 July 2006]. / Ed. by Bernard Tivoli ... [et al.]. Dordrecht : Springer , 2007. 141 s. ISBN: 9781402060649.

Eickler, Birgit. Nutritive value of forage legumes with special reference to polyphenol oxidase activity in red Dover. Kiel : Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung - Grünland und Futterbau/Ökologischer Landbau , 2008. V, 135 S. Schriftenreihe des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Heft 59, 2008.

Handbook of new technologies for genetic improvement of legumes. P.B Kirti, editor. Boca Raton, Fla. [u.a.] : CRC Press , c 2008. XXXII, 643 S Ill. 9781560223085 (hard 13) alk. paper. ISBN: 9781560223092 (soft 13) alk. paper.

Chickpea and lentil cultivar development for Alberta. Submitted by, Manjula Bandara, Tom Warkentin and Bert Vandenberg. Edmonton, AB : Alberta Agricultural Research Institute, [2006]. 34 p.

International Standards for Fruit and Vegetables International Standards for Fruit and Vegetables: Pears (Complete Edition - ISBN 9789264068322)

Nitrogen-fixing leguminous symbiosis. Ed. by Michael J. Dilworth .... [et al.]. Dordrecht : Springer, 2008. XIX, 402 S. Ill. Nitrogen fixation , : origins, applications, and research progress; [a seven-volume series] / [William E. Newton, series ed.] ; Vol. 7.
ISBN: 1402035454 9781402035456

PRADES, Jean-Baptiste, PRADES, Nicole. Le grand livre des légumes oubliés.
Paris : Éditions Rustica , c2004. 175 p. ISBN: 284038339X

SCHUMACHER, Henrik; PAULSEN, HANS Marten; GAU, Achim E. Phenotypical indicators for the selection of methionine enriched local legumes in plant breeding In: Landbauforschung. Vol. 59, No. 4 (2009), p. 339-344. ISSN 0458-6859 * Free PDF

TAYLOR, Angela D. The Effect of Herbicides on N2 Fixation in Field Pea (Pisum sativum L.) and Chickpea (Cicer arietinum L.); [electronic resource]. Saskatoon : University of Saskatchewan , 2009. * Free PDF

Internet:

Situační a výhledové zprávy

http://eagri.cz/public/eagri/zemedelstvi/rostlinne-komodity/obiloviny/situacni-a-vyhledove-zpravy-luskoviny/

Vaňatová Petra: Luskoviny žádají komplexní přístup (16.4.2009)

http://www.agroweb.cz/Luskoviny-zadaji-komplexni-pristup__s44x33234.html

Petr Hezký: Luskoviny české pěstitele nelákají (26.1.2009)

http://www.agroweb.cz/Luskoviny-ceske-pestitele-nelakaji__s44x32582.html